Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_site_allowed_themes ›

Odn/a
Przestarzały3.4.0
get_site_allowed_themes ( Brak parametrów )
Zobacz:
  • WP_Theme::get_allowed_on_network()
Zdefiniowane na:
Codex:

Deprecated functionality for getting themes network-enabled themes.Źródło

function get_site_allowed_themes() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'WP_Theme::get_allowed_on_network()' );
	return array_map( 'intval', WP_Theme::get_allowed_on_network() );
}