Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_space_allowed ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
get_space_allowed ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (int) Quota in megabytes
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Returns the upload quota for the current blog.Źródło

function get_space_allowed() {
	$space_allowed = get_option( 'blog_upload_space' );

	if ( ! is_numeric( $space_allowed ) ) {
		$space_allowed = get_site_option( 'blog_upload_space' );
	}

	if ( ! is_numeric( $space_allowed ) ) {
		$space_allowed = 100;
	}

	/**
	 * Filters the upload quota for the current site.
	 *
	 * @since 3.7.0
	 *
	 * @param int $space_allowed Upload quota in megabytes for the current blog.
	 */
	return apply_filters( 'get_space_allowed', $space_allowed );
}