Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wpmu_get_blog_allowedthemes ›

Odn/a
Przestarzały3.4.0
wpmu_get_blog_allowedthemes ( $blog_id = 0 )
Zobacz:
  • WP_Theme::get_allowed_on_site()
Zdefiniowane na:
Codex:

Deprecated functionality for getting themes allowed on a specific site.Źródło

function wpmu_get_blog_allowedthemes( $blog_id = 0 ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'WP_Theme::get_allowed_on_site()' );
	return array_map( 'intval', WP_Theme::get_allowed_on_site( $blog_id ) );
}