Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_theme_directory ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
register_theme_directory ( $directory )
Parametry:
  • (string) $directory Either the full filesystem path to a theme folder or a folder within WP_CONTENT_DIR
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool)
Zdefiniowane na:
Codex:

Register a directory that contains themes.Źródło

function register_theme_directory( $directory ) {
	global $wp_theme_directories;

	if ( ! file_exists( $directory ) ) {
		// Try prepending as the theme directory could be relative to the content directory
		$directory = WP_CONTENT_DIR . '/' . $directory;
		// If this directory does not exist, return and do not register
		if ( ! file_exists( $directory ) ) {
			return false;
		}
	}

	if ( ! is_array( $wp_theme_directories ) ) {
		$wp_theme_directories = array();
	}

	$untrailed = untrailingslashit( $directory );
	if ( ! empty( $untrailed ) && ! in_array( $untrailed, $wp_theme_directories ) ) {
		$wp_theme_directories[] = $untrailed;
	}

	return true;
}