Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_template_directory ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_template_directory ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) Template directory path.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve current theme directory.Źródło

function get_template_directory() {
	$template     = get_template();
	$theme_root   = get_theme_root( $template );
	$template_dir = "$theme_root/$template";

	/**
	 * Filters the current theme directory path.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param string $template_dir The URI of the current theme directory.
	 * @param string $template     Directory name of the current theme.
	 * @param string $theme_root   Absolute path to the themes directory.
	 */
	return apply_filters( 'template_directory', $template_dir, $template, $theme_root );
}