Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_template_directory_uri ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_template_directory_uri ( Brak parametrów )
Powrót:
 • (string) Template directory URI.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve theme directory URI.Źródło

function get_template_directory_uri() {
	$template     = str_replace( '%2F', '/', rawurlencode( get_template() ) );
	$theme_root_uri  = get_theme_root_uri( $template );
	$template_dir_uri = "$theme_root_uri/$template";

	/**
	 * Filters the current theme directory URI.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param string $template_dir_uri The URI of the current theme directory.
	 * @param string $template     Directory name of the current theme.
	 * @param string $theme_root_uri  The themes root URI.
	 */
	return apply_filters( 'template_directory_uri', $template_dir_uri, $template, $theme_root_uri );
}