Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.image_strip_meta ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'image_strip_meta', $strip_meta )
Parametry:
  • (bool) $strip_meta Whether to strip image metadata during resizing. Default true.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to strip metadata from images when they're resized.

This filter only applies when resizing using the Imagick editor since GD always strips profiles by default.

Źródło

if ( apply_filters( 'image_strip_meta', $strip_meta ) ) {