Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.signup_site_meta ›

Od4.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'signup_site_meta', $meta, $domain, $path, $title, $user, $user_email, $key )
Parametry: (7)
 • (array) $meta Signup meta data. Default empty array.
  Wymagane: Tak
 • (string) $domain The requested domain.
  Wymagane: Tak
 • (string) $path The requested path.
  Wymagane: Tak
 • (string) $title The requested site title.
  Wymagane: Tak
 • (string) $user The user's requested login name.
  Wymagane: Tak
 • (string) $user_email The user's email address.
  Wymagane: Tak
 • (string) $key The user's activation key.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the metadata for a site signup.

The metadata will be serialized prior to storing it in the database.

Źródło

$meta = apply_filters( 'signup_site_meta', $meta, $domain, $path, $title, $user, $user_email, $key );