Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.



add_site_meta ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
add_site_meta ( $site_id, $meta_key, $meta_value, $unique = false )
Parametry: (4)
 • (int) $site_id Site ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $meta_key Metadata name.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $meta_value Metadata value. Must be serializable if non-scalar.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $unique Optional. Whether the same key should not be added. Default false.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Powrót:
 • (int|false) Meta ID on success, false on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Adds metadata to a site.



Źródło

function add_site_meta( $site_id, $meta_key, $meta_value, $unique = false ) {
	return add_metadata( 'blog', $site_id, $meta_key, $meta_value, $unique );
}