Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.add_user_meta ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
add_user_meta ( $user_id, $meta_key, $meta_value, $unique = false )
Parametry: (4)
 • (int) $user_id User ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $meta_key Metadata name.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $meta_value Metadata value.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $unique Optional. Whether the same key should not be added. Default false.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Powrót:
 • (int|false) Meta ID on success, false on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Adds meta data to a user.Źródło

function add_user_meta( $user_id, $meta_key, $meta_value, $unique = false ) {
	return add_metadata( 'user', $user_id, $meta_key, $meta_value, $unique );
}