Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.add_term_meta ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
add_term_meta ( $term_id, $meta_key, $meta_value, $unique = false )
Parametry: (4)
 • (int) $term_id Term ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $meta_key Metadata name.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $meta_value Metadata value.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $unique Optional. Whether to bail if an entry with the same key is found for the term. Default false.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Powrót:
 • (int|WP_Error|bool) Meta ID on success. WP_Error when term_id is ambiguous between taxonomies. False on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Adds metadata to a term.Źródło

function add_term_meta( $term_id, $meta_key, $meta_value, $unique = false ) {
	if ( wp_term_is_shared( $term_id ) ) {
		return new WP_Error( 'ambiguous_term_id', __( 'Term meta cannot be added to terms that are shared between taxonomies.' ), $term_id );
	}

	return add_metadata( 'term', $term_id, $meta_key, $meta_value, $unique );
}