wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.sanitize_meta › WordPress Function

Od3.1.3
Przestarzałyn/a
sanitize_meta ( $meta_key, $meta_value, $object_type, $object_subtype = '' )
Parametry: (4)
 • (string) $meta_key Metadata key.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $meta_value Metadata value to sanitize.
  Wymagane: Tak
 • (string) $object_type Type of object metadata is for. Accepts 'post', 'comment', 'term', 'user', or any other object type with an associated meta table.
  Wymagane: Tak
 • (string) $object_subtype Optional. The subtype of the object type. Default empty string.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Powrót:
 • (mixed) Sanitized $meta_value.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.9.8

Sanitizes meta value.Źródło

function sanitize_meta( $meta_key, $meta_value, $object_type, $object_subtype = '' ) {
	if ( ! empty( $object_subtype ) && has_filter( "sanitize_{$object_type}_meta_{$meta_key}_for_{$object_subtype}" ) ) {

		/**
		 * Filters the sanitization of a specific meta key of a specific meta type and subtype.
		 *
		 * The dynamic portions of the hook name, `$object_type`, `$meta_key`,
		 * and `$object_subtype`, refer to the metadata object type (comment, post, term, or user),
		 * the meta key value, and the object subtype respectively.
		 *
		 * @since 4.9.8
		 *
		 * @param mixed $meta_value   Metadata value to sanitize.
		 * @param string $meta_key    Metadata key.
		 * @param string $object_type  Type of object metadata is for. Accepts 'post', 'comment', 'term', 'user',
		 *                or any other object type with an associated meta table.
		 * @param string $object_subtype Object subtype.
		 */
		return apply_filters( "sanitize_{$object_type}_meta_{$meta_key}_for_{$object_subtype}", $meta_value, $meta_key, $object_type, $object_subtype );
	}

	/**
	 * Filters the sanitization of a specific meta key of a specific meta type.
	 *
	 * The dynamic portions of the hook name, `$meta_type`, and `$meta_key`,
	 * refer to the metadata object type (comment, post, term, or user) and the meta
	 * key value, respectively.
	 *
	 * @since 3.3.0
	 *
	 * @param mixed $meta_value Metadata value to sanitize.
	 * @param string $meta_key  Metadata key.
	 * @param string $object_type Type of object metadata is for. Accepts 'post', 'comment', 'term', 'user',
	 *              or any other object type with an associated meta table.
	 */
	return apply_filters( "sanitize_{$object_type}_meta_{$meta_key}", $meta_value, $meta_key, $object_type );
}