Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_site_meta ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
update_site_meta ( $site_id, $meta_key, $meta_value, $prev_value = '' )
Parametry: (4)
 • (int) $site_id Site ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $meta_key Metadata key.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $meta_value Metadata value. Must be serializable if non-scalar.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $prev_value Optional. Previous value to check before removing. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Powrót:
 • (int|bool) Meta ID if the key didn't exist, true on successful update, false on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Updates metadata for a site.

Use the $prev_value parameter to differentiate between meta fields with the same key and site ID.

If the meta field for the site does not exist, it will be added.Źródło

function update_site_meta( $site_id, $meta_key, $meta_value, $prev_value = '' ) {
	return update_metadata( 'blog', $site_id, $meta_key, $meta_value, $prev_value );
}