Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.load_image_to_edit ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'load_image_to_edit', $image, $attachment_id, $size )
Parametry: (3)
  • (resource) $image Current image.
    Wymagane: Tak
  • (string) $attachment_id Attachment ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $size Image size.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the current image being loaded for editing.

Źródło

$image = apply_filters( 'load_image_to_edit', $image, $attachment_id, $size );