Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.load_image_to_edit_attachmenturl ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'load_image_to_edit_attachmenturl', wp_get_attachment_url( $attachment_id )
Parametry: (3)
  • (string) $image_url Current image URL.
    Wymagane: Tak
  • (string) $attachment_id Attachment ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $size Size of the image.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the image URL if not in the local filesystem.

The filter is only evaluated if fopen is enabled on the server.

Źródło

$filepath = apply_filters( 'load_image_to_edit_attachmenturl', wp_get_attachment_url( $attachment_id ), $attachment_id, $size );