Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._load_image_to_edit_path ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
_load_image_to_edit_path ( $attachment_id, $size = 'full' )
Dostęp:
  • private
Parametry: (2)
  • (string) $attachment_id Attachment ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $size Optional. Image size, defaults to 'full'.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: 'full'
Powrót:
  • (string|false) File path or url on success, false on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the path or url of an attachment's attached file.

If the attached file is not present on the local filesystem (usually due to replication plugins), then the url of the file is returned if url fopen is supported.Źródło

function _load_image_to_edit_path( $attachment_id, $size = 'full' ) {
	$filepath = get_attached_file( $attachment_id );

	if ( $filepath && file_exists( $filepath ) ) {
		if ( 'full' !== $size ) {
			$data = image_get_intermediate_size( $attachment_id, $size );

			if ( $data ) {
				$filepath = path_join( dirname( $filepath ), $data['file'] );

				/**
				 * Filters the path to the current image.
				 *
				 * The filter is evaluated for all image sizes except 'full'.
				 *
				 * @since 3.1.0
				 *
				 * @param string $path          Path to the current image.
				 * @param string $attachment_id Attachment ID.
				 * @param string $size          Size of the image.
				 */
				$filepath = apply_filters( 'load_image_to_edit_filesystempath', $filepath, $attachment_id, $size );
			}
		}
	} elseif ( function_exists( 'fopen' ) && ini_get( 'allow_url_fopen' ) ) {
		/**
		 * Filters the image URL if not in the local filesystem.
		 *
		 * The filter is only evaluated if fopen is enabled on the server.
		 *
		 * @since 3.1.0
		 *
		 * @param string $image_url     Current image URL.
		 * @param string $attachment_id Attachment ID.
		 * @param string $size          Size of the image.
		 */
		$filepath = apply_filters( 'load_image_to_edit_attachmenturl', wp_get_attachment_url( $attachment_id ), $attachment_id, $size );
	}

	/**
	 * Filters the returned path or URL of the current image.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param string|bool $filepath      File path or URL to current image, or false.
	 * @param string      $attachment_id Attachment ID.
	 * @param string      $size          Size of the image.
	 */
	return apply_filters( 'load_image_to_edit_path', $filepath, $attachment_id, $size );
}