Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_image_editor ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_image_editor ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Ajax handler for image editing.Źródło

function wp_ajax_image_editor() {
	$attachment_id = intval( $_POST['postid'] );

	if ( empty( $attachment_id ) || ! current_user_can( 'edit_post', $attachment_id ) ) {
		wp_die( -1 );
	}

	check_ajax_referer( "image_editor-$attachment_id" );
	include_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/image-edit.php' );

	$msg = false;
	switch ( $_POST['do'] ) {
		case 'save':
			$msg = wp_save_image( $attachment_id );
			$msg = wp_json_encode( $msg );
			wp_die( $msg );
			break;
		case 'scale':
			$msg = wp_save_image( $attachment_id );
			break;
		case 'restore':
			$msg = wp_restore_image( $attachment_id );
			break;
	}

	wp_image_editor( $attachment_id, $msg );
	wp_die();
}