Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_imgedit_preview ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_imgedit_preview ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Ajax handler for image editor previews.Źródło

function wp_ajax_imgedit_preview() {
	$post_id = intval( $_GET['postid'] );
	if ( empty( $post_id ) || ! current_user_can( 'edit_post', $post_id ) ) {
		wp_die( -1 );
	}

	check_ajax_referer( "image_editor-$post_id" );

	include_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/image-edit.php' );

	if ( ! stream_preview_image( $post_id ) ) {
		wp_die( -1 );
	}

	wp_die();
}