Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_edit_comment ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_edit_comment ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Ajax handler for editing a comment.Źródło

function wp_ajax_edit_comment() {
	check_ajax_referer( 'replyto-comment', '_ajax_nonce-replyto-comment' );

	$comment_id = (int) $_POST['comment_ID'];

	if ( ! current_user_can( 'edit_comment', $comment_id ) ) {
		wp_die( -1 );
	}

	if ( '' == $_POST['content'] ) {
		wp_die( __( 'ERROR: please type a comment.' ) );
	}

	if ( isset( $_POST['status'] ) ) {
		$_POST['comment_status'] = $_POST['status'];
	}
	edit_comment();

	$position   = ( isset( $_POST['position'] ) && (int) $_POST['position'] ) ? (int) $_POST['position'] : '-1';
	$checkbox   = ( isset( $_POST['checkbox'] ) && true == $_POST['checkbox'] ) ? 1 : 0;
	$wp_list_table = _get_list_table( $checkbox ? 'WP_Comments_List_Table' : 'WP_Post_Comments_List_Table', array( 'screen' => 'edit-comments' ) );

	$comment = get_comment( $comment_id );

	if ( empty( $comment->comment_ID ) ) {
		wp_die( -1 );
	}

	ob_start();
	$wp_list_table->single_row( $comment );
	$comment_list_item = ob_get_clean();

	$x = new WP_Ajax_Response();

	$x->add(
		array(
			'what'   => 'edit_comment',
			'id'    => $comment->comment_ID,
			'data'   => $comment_list_item,
			'position' => $position,
		)
	);

	$x->send();
}