Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_attachment_thumb_url ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
wp_get_attachment_thumb_url ( $post_id = 0 )
Parametry:
  • (int) $post_id Optional. Attachment ID. Default 0.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Powrót:
  • (string|false) False on failure. Thumbnail URL on success.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve URL for an attachment thumbnail.Źródło

function wp_get_attachment_thumb_url( $post_id = 0 ) {
	$post_id = (int) $post_id;
	if ( ! $post = get_post( $post_id ) ) {
		return false;
	}
	if ( ! $url = wp_get_attachment_url( $post->ID ) ) {
		return false;
	}

	$sized = image_downsize( $post_id, 'thumbnail' );
	if ( $sized ) {
		return $sized[0];
	}

	if ( ! $thumb = wp_get_attachment_thumb_file( $post->ID ) ) {
		return false;
	}

	$url = str_replace( wp_basename( $url ), wp_basename( $thumb ), $url );

	/**
	 * Filters the attachment thumbnail URL.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param string $url     URL for the attachment thumbnail.
	 * @param int    $post_id Attachment ID.
	 */
	return apply_filters( 'wp_get_attachment_thumb_url', $url, $post->ID );
}