Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.load_image_to_edit_path ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'load_image_to_edit_path', $filepath, $attachment_id, $size )
Parametry: (3)
  • (string|bool) $filepath File path or URL to current image, or false.
    Wymagane: Tak
  • (string) $attachment_id Attachment ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $size Size of the image.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the returned path or URL of the current image.

Źródło

return apply_filters( 'load_image_to_edit_path', $filepath, $attachment_id, $size );