Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_read_image_metadata ›

Od5.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_read_image_metadata', $meta, $file, $image_type, $iptc, $exif )
Parametry: (5)
 • (array) $meta Image meta data.
  Wymagane: Tak
 • (string) $file Path to image file.
  Wymagane: Tak
 • (int) $image_type Type of image, one of the `IMAGETYPE_XXX` constants.
  Wymagane: Tak
 • (array) $iptc IPTC data.
  Wymagane: Tak
 • (array) $exif EXIF data.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the array of meta data read from an image's exif data.

Źródło

return apply_filters( 'wp_read_image_metadata', $meta, $file, $image_type, $iptc, $exif );