Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_title ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_title', $title, $sep, $seplocation )
Parametry: (3)
  • (string) $title Page title.
    Wymagane: Tak
  • (string) $sep Title separator.
    Wymagane: Tak
  • (string) $seplocation Location of the separator ('left' or 'right').
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the text of the page title.

Źródło

$title = apply_filters( 'wp_title', $title, $sep, $seplocation );