Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_title_parts ›

Od4.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_title_parts', explode( $t_sep, $title )
Parametry:
  • (array) $title_array Parts of the page title.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the parts of the page title.

Źródło

$title_array = apply_filters( 'wp_title_parts', explode( $t_sep, $title ) );