Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_title_rss ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_title_rss', get_wp_title_rss()
Parametry: (2)
  • (string) $wp_title_rss The current blog title.
    Wymagane: Tak
  • (string) $deprecated Unused.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • get_wp_title_rss()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the blog title for display of the feed title.

Źródło

echo apply_filters( 'wp_title_rss', get_wp_title_rss(), $deprecated );