Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_title_rss ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_title_rss', $title )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/feed.php

Źródło

$title = apply_filters( 'the_title_rss', $title );