Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_sites ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters_ref_array( 'the_sites', array( $_sites, &$this )
Parametry: (2)
  • (WP_Site[]) $_sites An array of WP_Site objects.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Site_Query) $this Current instance of WP_Site_Query (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the site query results.

Źródło

$_sites = apply_filters_ref_array( 'the_sites', array( $_sites, &$this ) );