wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_title › Filtr WordPress Hooks

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_title', $page->post_title, $page->ID )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/post-template.php

Źródło

apply_filters( 'the_title', $page->post_title, $page->ID ),