Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_title ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_title', $post->post_title, $post->ID )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/post-template.php

Źródło

$post_title = apply_filters( 'the_title', $post->post_title, $post->ID );