Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_terms ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
the_terms ( $id, $taxonomy, $before = '', $sep = ', ', $after = '' )
Parametry: (5)
 • (int) $id Post ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $taxonomy Taxonomy name.
  Wymagane: Tak
 • (string) $before Optional. Before list.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (string) $sep Optional. Separate items using this.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: ', '
 • (string) $after Optional. After list.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Powrót:
 • (false|void) False on WordPress error.
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the terms in a list.Źródło

function the_terms( $id, $taxonomy, $before = '', $sep = ', ', $after = '' ) {
	$term_list = get_the_term_list( $id, $taxonomy, $before, $sep, $after );

	if ( is_wp_error( $term_list ) ) {
		return false;
	}

	/**
	 * Filters the list of terms to display.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param string $term_list List of terms to display.
	 * @param string $taxonomy The taxonomy name.
	 * @param string $before  String to use before the terms.
	 * @param string $sep    String to use between the terms.
	 * @param string $after   String to use after the terms.
	 */
	echo apply_filters( 'the_terms', $term_list, $taxonomy, $before, $sep, $after );
}