Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_site ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_site', $_site )
Parametry:
  • (WP_Site) $_site Site data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a site is retrieved.

Źródło

$_site = apply_filters( 'get_site', $_site );