Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_get_sites ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
do_action_ref_array( 'pre_get_sites', array( &$this )
Parametry:
  • (WP_Site_Query) $this Current instance of WP_Site_Query (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before sites are retrieved.

Źródło

do_action_ref_array( 'pre_get_sites', array( &$this ) );