Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_get_terms ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'pre_get_terms', $this )
Parametry:
  • (WP_Term_Query) $this Current instance of WP_Term_Query.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before terms are retrieved.

Źródło

do_action( 'pre_get_terms', $this );