Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_get_networks ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
do_action_ref_array( 'pre_get_networks', array( &$this )
Parametry:
  • (WP_Network_Query) $this Current instance of WP_Network_Query (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before networks are retrieved.

Źródło

do_action_ref_array( 'pre_get_networks', array( &$this ) );