Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_network ›

Od3.9.0
Przestarzały4.7.0
wp_get_network ( $network )
Parametry:
  • (object|int) $network The network's database row or ID.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (WP_Network|false) Object containing network information if found, false if not.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve an object containing information about the requested network.Źródło

function wp_get_network( $network ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.7.0', 'get_network()' );

	$network = get_network( $network );
	if ( null === $network ) {
		return false;
	}

	return $network;
}