Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_generator ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
wp_generator ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the XHTML generator that is generated on the wp_head hook.

See {@see 'wp_head'}.Źródło

function wp_generator() {
	/**
	 * Filters the output of the XHTML generator tag.
	 *
	 * @since 2.5.0
	 *
	 * @param string $generator_type The XHTML generator.
	 */
	the_generator( apply_filters( 'wp_generator_type', 'xhtml' ) );
}