Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_generate_uuid4 ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
wp_generate_uuid4 ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) UUID.
Zdefiniowane na:
Codex:

Generate a random UUID (version 4).Źródło

function wp_generate_uuid4() {
	return sprintf(
		'%04x%04x-%04x-%04x-%04x-%04x%04x%04x',
		mt_rand( 0, 0xffff ),
		mt_rand( 0, 0xffff ),
		mt_rand( 0, 0xffff ),
		mt_rand( 0, 0x0fff ) | 0x4000,
		mt_rand( 0, 0x3fff ) | 0x8000,
		mt_rand( 0, 0xffff ),
		mt_rand( 0, 0xffff ),
		mt_rand( 0, 0xffff )
	);
}