Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_generate_password ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_generate_password ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Ajax handler for generating a password.Źródło

function wp_ajax_generate_password() {
	wp_send_json_success( wp_generate_password( 24 ) );
}