Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.generate_random_password ›

Od3.0.0
Przestarzały3.0.0
generate_random_password ( $len = 8 )
Parametry:
  • (int) $len Optional. The length of password to generate. Default 8.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: 8
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Generates a random password.Źródło

function generate_random_password( $len = 8 ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'wp_generate_password()' );
	return wp_generate_password( $len );
}