Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_networks ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
get_networks ( $args = array() )
Parametry:
  • (string|array) $args Optional. Array or string of arguments. See WP_Network_Query::parse_query() for information on accepted arguments. Default empty array.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: array()
Powrót:
  • (array|int) List of WP_Network objects, a list of network ids when 'fields' is set to 'ids', or the number of networks when 'count' is passed as a query var.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves a list of networks.Źródło

function get_networks( $args = array() ) {
	$query = new WP_Network_Query();

	return $query->query( $args );
}