Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_networks ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters_ref_array( 'the_networks', array( $_networks, &$this )
Parametry: (2)
  • (WP_Network[]) $_networks An array of WP_Network objects.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Network_Query) $this Current instance of WP_Network_Query (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the network query results.

Źródło

$_networks = apply_filters_ref_array( 'the_networks', array( $_networks, &$this ) );