wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_editor › WordPress Function

Od2.1.0
Przestarzały3.3.0
the_editor ( $content, $id = 'content', $prev_id = 'title', $media_buttons = true, $tab_index = 2, $extended = true )
Parametry: (6)
 • (string) $content Textarea content.
  Wymagane: Tak
 • (string) $id Optional. HTML ID attribute value. Default 'content'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'content'
 • (string) $prev_id Optional. Unused.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'title'
 • (bool) $media_buttons Optional. Whether to display media buttons. Default true.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: true
 • (int) $tab_index Optional. Unused.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 2
 • (bool) $extended Optional. Unused.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: true
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays an editor: TinyMCE, HTML, or both.Źródło

function the_editor($content, $id = 'content', $prev_id = 'title', $media_buttons = true, $tab_index = 2, $extended = true) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0', 'wp_editor()' );

	wp_editor( $content, $id, array( 'media_buttons' => $media_buttons ) );
}