Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_editor ›

Od3.3.0
Przestarzałyn/a
wp_editor ( $content, $editor_id, $settings = array() )
Parametry: (3)
 • (string) $content Initial content for the editor.
  Wymagane: Tak
 • (string) $editor_id HTML ID attribute value for the textarea and TinyMCE. Can only be /[a-z]+/.
  Wymagane: Tak
 • (array) $settings See _WP_Editors::editor().
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
Zobacz:
 • _WP_Editors::editor()
Zdefiniowane na:
Codex:


Źródło

function wp_editor( $content, $editor_id, $settings = array() ) {
	if ( ! class_exists( '_WP_Editors', false ) ) {
		require( ABSPATH . WPINC . '/class-wp-editor.php' );
	}
	_WP_Editors::editor( $content, $editor_id, $settings );
}