Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_network ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_network', $_network )
Parametry:
  • (WP_Network) $_network Network data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a network is retrieved.

Źródło

$_network = apply_filters( 'get_network', $_network );