Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_is_large_network ›

Od4.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_is_large_network', $count > 10000, 'users', $count, $network_id )
Parametry: (4)
 • (bool) $is_large_network Whether the network has more than 10000 users or sites.
  Wymagane: Tak
 • (string) $component The component to count. Accepts 'users', or 'sites'.
  Wymagane: Tak
 • (int) $count The count of items for the component.
  Wymagane: Tak
 • (int) $network_id The ID of the network being checked.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether the network is considered large.

Źródło

return apply_filters( 'wp_is_large_network', $count > 10000, 'users', $count, $network_id );