Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_ancestors ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_ancestors', $ancestors, $object_id, $object_type, $resource_type )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/taxonomy.php

Źródło

return apply_filters( 'get_ancestors', $ancestors, $object_id, $object_type, $resource_type );