Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._get_post_ancestors ›

Od2.3.4
Przestarzały3.5.0
_get_post_ancestors ( $post )
Parametry:
  • (WP_Post) $post Post object, passed by reference (unused).
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve post ancestors.

This is no longer needed as WP_Post lazy-loads the ancestors property with get_post_ancestors().Źródło

function _get_post_ancestors( &$post ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.5.0' );
}