Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_post_cats ›

Od1.0.1
Przestarzały2.1.0
wp_get_post_cats ( $blogid = '1', $post_ID = 0 )
Parametry: (2)
 • (int) $blogid Not Used
  Wymagane: Nie
  Domyślny: '1'
 • (int) $post_ID
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Zobacz:
Powrót:
 • (array)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves a list of post categories.Źródło

function wp_get_post_cats($blogid = '1', $post_ID = 0) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_get_post_categories()' );
	return wp_get_post_categories($post_ID);
}