Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_set_post_cats ›

Od1.0.1
Przestarzały2.1.0
wp_set_post_cats ( $blogid = '1', $post_ID = 0, $post_categories = array() )
Parametry: (3)
 • (int) $blogid Not used
  Wymagane: Nie
  Domyślny: '1'
 • (int) $post_ID
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
 • (array) $post_categories
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
Zobacz:
Powrót:
 • (bool|mixed)
Zdefiniowane na:
Codex:

Sets the categories that the post id belongs to.Źródło

function wp_set_post_cats($blogid = '1', $post_ID = 0, $post_categories = array()) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_set_post_categories()' );
	return wp_set_post_categories($post_ID, $post_categories);
}