Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_avatar ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_avatar', $avatar, $id_or_email, $args['size'], $args['default'], $args['alt'], $args )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/pluggable.php

Źródło

return apply_filters( 'get_avatar', $avatar, $id_or_email, $args['size'], $args['default'], $args['alt'], $args );