Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_avatar_data ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_avatar_data', $args, $id_or_email )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/link-template.php

Źródło

return apply_filters( 'get_avatar_data', $args, $id_or_email );